Helseinformasjon, Veiledning og Bevisstgjøring

Mange innvandrere mangler
grunnleggende kunnskap om kropp og helse, vi har
derfor fokus på å gi informasjon, veiledning og
bevisstgjøring rundt tema som angår helse. 

Aktiviteter for barn og unge

VI arrangerer flere aktiviteter og arrangementer for
barn og unge. Målet er at alle barn og unge skal få like
muligheter til fritidsaktiviteter og et godt sosialt
nettverk. Har over 1.100 refitrete barn, både innvandrere og norske, 90% fra lavinntekstsfamilier.

SPRÅKLÆRING OG LEKSEHJELP

Norskkurs på nivå A1, A2, B1 og B2 . Engelskkurs på grunnleggende og avansert nivå. Leksehjelp på ulike nivå, i alle fag: hovedgruppene som kommer til oss for leksehjelp er elever fra TroVo, elever i grunnskole og Vgs og studenter ved NTNU.

AKTIVITETER FOR SENIORER OG MENNESKER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSER

Vi tilbyr aktiviteter for seniorer og mennesker med
funksjonsnedsettelser. Vi ønsker med dette å kjempe
mot ensomhet, passivitet og isolasjon

IT - KURS OG OPPLÆRING I BRUK AV DIGITALE
VERKTØY

Vi tilbyr it - kurs og opplæring i bruk av digitale verktøy, for nybegynnere og viderekommende i alle aldre.

Språkkafe

Språkkafe på norsk og engelsk: Språkkafeen gir
mulighet til å øve på norsk eller engelsk i en uformell
setting.

AKTIVITETER FOR VOKSNE OG Etablererkurs

Vi tilbyr ulike aktiviteter for voksne blant annet, trygt
sosialt møtested, sy og håndarbeidskurs og
dansegruppe. Vi tilbyr etablererkurs for innvandrere som ønsker å
starte sin egen bedrift.

GODKJENNING AV UTDANNING OG
KARRIEREVEILEDNING

Vi hjelper våre brukere å få sine kvalifikasjoner
godkjent gjennom NOKUT eller SAK . Vi veileder også
rundt hvordan man går videre ut i jobb når
utdanningen den enkelte har har blitt godkjent.

RÅDGIVNING I JURIDISKE OG SAMFUNNSRELATERTE
SPØRSMÅL

Vi bistår i juridiske og samfunnsrelaterte spørsmål,
dette kan være å navigere i offentlige etater, gi
informasjon om rettigheter og plikter, gi råd og
veiledning når det kommer til personlig økonomi,
hjelp til å forstå brev fra kommune, stat etc.

UTDELING AV MAT

Vi utleverer fra mat Matsentralen 1 - 2 ganger i
måneden til alle som bor i asylmottak og bosatte med
dårlig økonomi.