Internasjonal Velferdsforening Trøndelag (IVF) har som mål å fremme velferd og sosiale aktiviteter for barn og unge i regionen. I løpet av det siste året har IVF arrangert en rekke aktiviteter og arrangementer for å nå dette målet.

  1. Sommerleire: IVF arrangerte en sommerleir for barn og unge i alderen 8 til 16 år. Leiren var fylt med ulike aktiviteter, som padling, klatring, musikk og teater.

  2. Kulturutveksling: IVF arrangerte en kulturutveksling med ungdom fra andre land, der ungdommene hadde muligheten til å lære om hverandres kultur og tradisjoner.

  3. Frivillig arbeid: IVF oppfordrer unge til å bli frivillige i sitt arbeid med å støtte lokale velferdsprosjekter.

  4. Konkurranser: IVF arrangerer jevnlig konkurranser for barn og unge, for eksempel malekonkurranser, skrivekonkurranser og idrettsturneringer.

IVF har vist seg å være en viktig aktør i regionen for å fremme velferd og sosiale aktiviteter for barn og unge. Gjennom sitt arbeid har IVT bidratt til å utvikle sosiale ferdigheter, kulturforståelse og samfunnsengasjement hos unge i regionen.

Konklusjon: Internasjonal Velferdsforening Trøndelag har gjennom sitt arbeid for å fremme velferd og sosiale aktiviteter for barn og unge vist seg å være en viktig aktør i regionen. IVF har vært vellykket i å bidra til å utvikle sosiale ferdigheter, kulturforståelse og samfunnsengasjement hos unge i regionen.