Uncategorized

Corona Information

 

Internasjonal Velferdsforening (IVF) har vært svært opptatt av å formidle nøyaktig og oppdatert informasjon om koronaviruset (COVID-19) til sine medlemmer og samfunnet generelt. IVF har publisert informasjonskilder på sine nettsider, samt holdt webinarer og informasjonsmøter for å holde medlemmene sine oppdatert om den nyeste utviklingen og anbefalinger fra helsemyndigheter. IVF har også arbeidet tett med lokale helsemyndigheter for å sikre at sine arrangementer og aktiviteter følger alle retningslinjer for å hindre spredning av viruset. Gjennom å formidle informasjon om korona på en ansvarlig og nøyaktig måte, bidrar IVF til å beskytte helsen og velferden til sine medlemmer og samfunnet generelt.

Back to list

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *