Uncategorized

Children Activities by IVF 2022

  Internasjonal Velferdsforening Trøndelag (IVT) har aktivt arrangert en rekke aktiviteter for barn i 2022. Disse aktivitetene har som mål å fremme velferd og sosiale ferdigheter hos barn i regionen. Noen av de mest bemerkelsesverdige aktivitetene inkluderer sommerleire, kulturutveksling, frivillig arbeid og konkurranser som kunst- og idrettsturneringer. Gjennom disse aktivitetene har barna muligheten til å interagere med andre, lære om forskjellige kulturer og utvikle sine sosiale og fysiske ferdigheter. IVT har vært vellykket i å tilby en positiv og berikende opplevelse for barn, og fortsetter å være en ledende organisasjon i å fremme velferd for barn i regionen.
Back to list

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *